dimecres, 29 d’abril de 2015

Comissió de Menjador

Com es va acordar a principi de curs, s’ha continuat amb les visites d’auditoria per part de membres de la comissió (efectuades: novembre, desembre, gener, febrer, abril)

Adjuntem l’ informació dels canvis i millores ja introduïdes i comprobades en el servei de menjador a partir de les propostes i de les reunions entre el Col·legi i l’Empresa:


a)    Continuar al la modificació dels menús, per fer-los mes atractius.

b)    Augmentar el número de monitors, sense augmentar el preu. Ja s’han incorporat 3 monitors mes.

c)     Formació continua als monitors.    

d)    Reubicació dels estris de neteja.

e)    No moure  els alumnes de la taula..A l'hora de distribuir les taules, es tenen en compte els alumnes més lents per tal de no haver de canviar-los de taula.

f)      Ajustament de les quantitats en els plats en funció de l'edat de l’alumne.

g)    Informes per comunicar incidències, les monitores ho passen a les mestres que ho adjuntaran a les agendes, sempre que sigui necessari.

h)    Els alumnes utilitzen el WC pròxim al menjador.

i)      Proposta a estudiar de fer racons al pati.

A partir del proper curs:

 -Informes per P3 diaris

- Informes trimestrals per tota l’Educació Infantil.

Recordem que en la web del Col·legi es disposa de tota l’ informació relativa al menjador:

dilluns, 20 d’abril de 2015