Funció de l'AMPA


Presentació

La funció de l'AMPA és col·laborar estretament amb el col·legi per tenir la millor comunicació i relació possible entre professors, direcció, titularitat i els pares de tots els alumnes de l'escola. 

Promou i fomenta la participació de tota la comunitat escolar amb l'objectiu de la millora continua de la qualitat dels ensenyaments que reben els nostres fills.

Per assolir aquest objectius planifiquem i realitzem un seguit d'activitats:

□ Organitza activitats extraescolars (Teatre, escacs, psicomotricitat – Ninus-) i    de esport  (Jocs Esportius Escolars).
□ Edita i distribueix la revista anual.
□ Organitza el DIA de la FAMÍLIA.
□ Col·labora en la Marxa Missionera.
□ Organitza la visita dels Patges Reials.
□ Organitza el concurs de la Postal de Nadal.
□ Organitza el comiat de Batxillerat.
□ Realitza la orla de graduació de 4t d’ESO
□ Organitza conferències i xerrades per famílies.
□ Organitza el Premi al Millor Alumne.
□ Organitza a la nostra escola el “Certamen de Investigación San Agustín”
□ Col·labora en el funcionament de la xarxa del col·legi.
□ Col·labora en el projecte EduCat 1x1.
□ A través de la Comissió de Menjador verifica el correcte funcionament del servei.

Entre moltes altres activitats, l'AMPA representa, organitza i/o col·labora en:

□ CCAPAC (Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya).(1)
□ FAGAPA (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Agustinianos).
□ Consell Escolar del col·legi.
□ Consell Escolar Municipal.


Duem a terme aquestes i moltes altres activitats, gracies la col·laboració de totes les famílies.