dissabte, 22 d’abril de 2017

GENCAT Ensenyament - Butlletí Familia i Escola nº 13 Abril 2017.

GENCAT Ensenyament - Butlletí Família i Escola 

El butlletí 'Família i Escola' és un canal informatiu que el Departament d'Ensenyament edita per fer arribar
a les AMPA informació sobre nous continguts del web Família i Escola i altres actuacions que poden ser 
d’interès per a les famílies.